4 March 1918 ~ 17 August 2000

Yova Raevska was one of the most prominent artists of ceramics in Bulgaria during the 20th century. For more than 60 years, she relentlessly explored the field of decorative applied arts, employing creative and original approaches which resulted in a legacy of bold and unique pieces. She regularly participated in exhibitions in Bulgaria as well as abroad and received many awards and high recognition for her work. 

During her lifetime, Raevska organized several solo exhibitions of ceramics, paving the way for new artists, enhancing and elevating the development of ceramics in Bulgaria. She was also a supporter of Bulgarian industrial production and was known for a commitment to sharing her passion, collaborating with other artists and craftsmen to create models for reproduction.

"Йова Раевска е една от най-изтъкнатите художнички-керамички в България.  Повече от 30 години тя всеотдайно работи в областта на декоративно-приложните изкуства.  Нейният оригинален подход при създаването на уникални творби неотклонно я води към все по-големи успехи.  Редовно тя участвува във всички общи изложби у нас и в чужбина, получава награди и отличия.  Уредила е няколко самостоятелни изложби на керамика, с които бележи път в развитието на керамиката в България.  За  подобpяването на промишлeните производства у нас Йова Раевска сътрудничи на най-изтъкнатите организации, за които създава модели за възпроизводство."

 

Светлин Русев - 7 Юни 1976

Председател на Съюз на Българските Художници

@2019 Created by Chapman Bros.